1000 OBČANŮ ČR

jsme v roce 2015 naučili střílet. Vše ve spolupráci se spolkem o.s. SX, z dotačního projektu Ministerstva obrany na téma POKOS

Připravíme vás

k úspěšnému složení zkoušky odborné způsobilosti

Sa.58

Nauč se naplno využít potenciál své  “KOSY“!

5000 DĚTÍ V ČR

Jsme v roce 2015 proškolili k řešení krizových situací.

Tuto akci ze 70% hradilo MO

 

Aktivní zálohy AČR

My sloužíme, co ty?

Bezpečnost!

Je pro nás vždy na prvním místě

Produkty O.T.T.

stále testujeme a ladíme

Tacticool.cz

Obchod s parádním vybavením.

Kontaktujte nás

tel: 775 568 586 / 731 577 413 / email: info@obos.cz