Postapo zero course

Jednodenní zážitkový kurz zaměřený na zvládnutí rizik spojených se zhroucením občanské společnosti, tak jak ji známe. První polovina dne je zaměřena na zabezpečení základních potřeb jednotlivce či rodiny. Naučíte se správně postarat o rodinu, vytipovat správnou postupovou cestu, zabezpečit si vodu a oheň z místních zdrojů.  V druhé polovině kurzu probíhá tréning KRAV MAGA zaměřený […]

Buď připraven – PŘÍPRAVA K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

Kurz určený pro jednotlivce i kolektivy, kteří se chtějí zdokonalit v ochraně zdraví a vlastní bezpečnosti. Cílem kurzu není strašit občany či  vyvolávat paniku, nýbrž připravit frekventanta k úspěšnému zvládnutí krizové situace společně s minimalizováním škod na zdraví a majetku. Teoretická část: Rozdělení útoků dle použitých prostředků Možná ochrana proti jednotlivým typům útoků  V rámci […]

Postapo survival course II.

Je víkendový kurz  volně navazující na kurz PSC I.. PSC II.  opět pořádáme s KMG Most a je opět zaměření na základy zvládnutí krizové situace spojené s výpadkem základních funkcí státu (blackout, válečný stav, živelná katastrofa atd..) PSC II. ovšem počítá s tím že frekventanti již zvládají alespoň základy pobytu mimo lidská sídla. Náplň kurzu: […]

Kurz zimního přežití

Zímní přežití je víkendový kurz zaměřený na zvládnutí základních návyků při pobytu v zimní přírodě. Cílem kurzu je prohloubit znalosti absolventů v dané tématice a připravit je na zdárné řešení možných rizik, která je mohou v mrazivém počasí potkat. Kurz je určený pro širokou veřejnost a je připraven tak, aby všechny vyučované techniky zvládl každý […]

Postapo survival course Fáze – 1

Jedná se o víkendový kurz zaměření na základy zvládnutí krizové situace spojené s výpadkem základních funkcí státu (blackout, válečný stav, živelná katastrofa atd..) NÁPLŇ KURZU: Příprava evakuačního zavazadla Příprava rodiny na opuštění obydlí Plánování trasy odsunu Práce s mapou a buzolou Výběr a stavba tábořiště Život a zabezpečení v táboře Rozdělání ohně Zabezpečení vody Příprava […]

PŘÍPRAVA K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

Kurz první pomoci, zdravotní kurz, záchranářský kurz, tccc, cls, první pomoc , střelná poranění

PŘÍPRAVA K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ SPOJENÝCH SE ZHORŠENÍM BEZPEČNOSTNÍ SITUACE Kurz určený pro jednotlivce i kolektivy, kteří se chtějí zdokonalit v ochraně zdraví a vlastní bezpečnosti. Cílem kurzu není strašit občany či zaměstnance nebo vyvolávat paniku, nýbrž připravit jednotlivce i kolektiv k úspěšnému zvládnutí krizové situace společně s minimalizováním škod na zdraví a majetku.   […]