Menu Zavřeno

Buď připraven – PŘÍPRAVA K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

TVÁŘÍ V TVÁŘ
Kurz určený pro jednotlivce i kolektivy, kteří se chtějí zdokonalit v ochraně zdraví a vlastní bezpečnosti. Cílem kurzu není strašit občany či  vyvolávat paniku, nýbrž připravit frekventanta k úspěšnému zvládnutí krizové situace společně s minimalizováním škod na zdraví a majetku.

Teoretická část:

  • Rozdělení útoků dle použitých prostředků
  • Možná ochrana proti jednotlivým typům útoků

 V rámci tohoto bloku se probírají i možné reakce jednotlivce (správné i špatné) a taktika ohrožené skupiny. Spolupráce se zasahujícím IZS.

  • Střelné zbraně

Základní konstrukce a jejich využití

Účinnost nejpoužívanějších ráží na různých materiálech

Zbraň na pracovišti možná rizika, problémy ,výhody,zásady bezpečnosti

Omezování ze strany zaměstnavatele.

Možnosti občana vlastnit zbraň

Co to obnáší, pořizovací ceny, ceny tréninku.

  •  Zákonem daná pravidla ochrany zdraví a majetku osob
  • Ochrana rodiny je prioritou každého

Základy bezpečného bydlení

Možnosti zabezpečení domova

Opatrnost na sociálních sítích

Panic room jako světoví trend

 

Praktická část kurzu:

V praktické části kurzu si posluchači můžou vyzkoušet napadení aktivním útočníkem. Díky využití moderních výcvikových pomůcek si každý posluchač kurzu může na vlastní kůži vyzkoušet pohyb v roli oběti či má možnost shlédnout nejrůznější situace i z pohledu útočníka. Ve skupině si vyzkouší omezení pohybu aktivního útočníka po budově a naučí se vyhodnotit účinnost aktivní obrany.

Modelové situace jsou díky použití Airsoftových zbraní velmi reálné.

Délka trvání 4-5 hod.

 

Cena 2500

S sebou Měkké oblečení (mikina tepláky) Rukavice.

UPOZORNĚNÍ: Praktická část kurzu je vedena v duchu tréninku bojových sportů.