Menu Zavřeno

Kurz horské pěchoty

KURZ HORSKÉ PĚCHOTY

Kurz je zejména určen pro příslušníky z řad bezpečnostních ozbrojených sborů, kontraktorských společností, profesionálních vojáků, příslušníků aktivních záloh a veřejnosti, zajímající se o problematiku simulace boje a následné plnění náročných

NÁŠIVKA KURZU HORSKÉ PĚCHOTY JE V BOJOVÉ VERZI PŘIPRAVENA PRO ABSOLVENTY KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ PROJDOU KURZEM.

specializovaných úkolů v horském prostředí. Veškeré postupy používané v kurzu jsou založeny na praktických zkušenostech, získaných našimi instruktory při svých působeních na tuzemských a zahraničních cvičení a výkonu služby. Kurz se dotýká jak taktiky boje a pohybu na horách, tak i bojového zdravotnictví, části ledovcového a lavinového kurzu nebo bojové meteorologie a základů bojového zdravotnictví.

 

Kurz je rozdělen do dvou na sebe navazujících fází a to letní a zimní. Každá fáze v trvání 3 dnů. Každá fáze je přitom zakončena krátkým přezkoušením a absolvent který kladně splní přezkoušení obou fází získává nášivku vycházející z tradic Československých horských jednotek.

 

Náplň kurzu:

Fáze I. Léto

 • Práce s lanem jednotlivec

 • Práce s lanem ve skupinách

 • Topografie a orientace v horském terénu

 • Transport raněného

 • Bojová meteorologie zaměřená na horské klima

 • Základy střelby,střelecké polohy a balistika  horském terénu

 • Maskování v Horském terénu

 • Zelená taktika, zaměřená na boj v horském terénu (pohyb jednotlivce po bojišti)

 

Fáze II. Zima

 • Základy maskování v návaznosti na druhy zimního terénu

 • Pohyb horským terénem a využití moderních pomůcek Skialp/ sněžnice

 • Bojová meteorologie zaměřená na horské klima,

 • Střelecké polohy při pohybu na sněžnicích.

 • Práce s lanem ve skupinách – pohyb za snížené viditelnosti

 • Práce s ohněm

 • Záchrana z laviny

 • Táboření v zimním terénu

 • Zdravotní příprava zaměřená na pohyb v extrémně nízkých teplotách- omrzliny, podchlazení atd

 

Cena: 3555Kč/FÁZE   Ozbrojenné složky a skupiny nad 5 osob 3200kč

V ceně kuru je zahrnuta cena ubytování a zapůjčení lezeckého vybavení.

Historie :

V rámci československé armády se k 15.1.1920 vytvořily čtyři horské pěší pluky. Byly dislokovány v horských oblastech Slovenska a základem pro jejich vytvoření byly dosavadní střelecké pluky domácího vojska z Čech a Moravy. Každý z uvedených horských pěších pluků se skládal ze tří horských praporů a z náhradního praporu. K 1.1.1921 jednotlivé horské prapory získaly postavení samostatných vojskových těles a velitelství pluků nadále měla jen taktické funkce. V souvislosti s tímto opatřením zanikly náhradní prapory a místo nich vznikly u všech horských praporů náhradní roty. Horské prapory se dále skládaly z velitelství, horské technické roty se zákopnickou četou a spojovací četou, čtyř horských rot, z nichž 4. rota byla vždy rotou kulometnou. Samostatnost si horské prapory udržely do 15.9.1933 a následně se vrátily do bezprostřední podřízenosti velitelství jednotlivých horských pěších pluků. Týmž dnem zanikly technické a náhradní roty horských praporů a obnovily se náhradní prapory pluků. Horské pěší pluky tvořilo velitelství, pomocná rota s plukovní hudbou, tři horské prapory, náhradní prapor, technická rota a od 1.10.1935 také rota doprovodných zbraní. Všechny horské pěší pluky přešly dnem 15.3.1939 do složení slovenské armády.