Menu Zavřeno

Security

Security, ochrana osob, Střelba, voják, zbrojní průkaz, střelecký kurz, instruktor, obranná střelba sa.58, vz.95, Helma , AČR, výstroj, molle,OBOS.cz

V rámci služby security chráníme zdraví a majetek klientů před negativními vlivy, které by mohly narušovat bezproblémový chod střeženého objektu. Předcházení rizikovým situacím především díky pečlivě vybíranému personálu. Náš team je trenován nejen ku zvládání rizikových momentů při narušení bezpečnosti ,dále i zvládání úkonů první pomoci a prevence požární ochrany. Díky naší praxi v problematice CBRN jsme též schopni zajistit převoz nebezpečných materiálů, či zabezpečit a střežit kontaminovaný prostor například po chemické havárii. Většina pracovníků v našem teamu prošla výcvikem u AČR v problematice ostrahy objektů důležitých pro obranu státu (ODOS).

Zajistíme pro vás služby jako je ostraha objektů, majetku a třeba zajištění bezpečnosti větších firemních akcí. Pro podrobnější informace nás kontaktujte